Petkom onako

sanjao sam android aplikaciju koja mapira vašu omiljenu sobu,vaš svakodnevni statični prozor u  beskonačnost i onda ima u snovima sasvim predvidljivu, prozaičnu ulogu, da pomoću nje nađeš nešto što tamo zagubiš. takvu divnu nesvrhovitost omotanu u tanki plašt svrhe mogu imati samo snovi. na javi pak pušu neki sasvim drugi vjetrovi, omotajemo, omotajemo i kad konačno razmotamo na kraju ništa ne nađemo. ili nađemo umotano sve. razmišljam koji li bi simbol ovom odgovarao. 

pošto mi je petak ipak nekako moj dan poezije i za tu priliku mi se danas ne traži nešto staro, improvizujem da završim misao

sanjao sam život sa otiskom blata na cipelama
sanjao sam mornare daleko od luke
sanjao sam miris sudbina davno prohujalih
sanjao sam vječnost dodirivanu iznutra

Komentariši