Dug je put

čuvaj se svakog čovjeka koji previše priča o sebi
čuvaj se svakog čovjeka koji previše priča o poštenju
čuvaj se svakog čovjeka
čuvaj se čovjeka
čovjeka
svakog čovjeka
VOLI
voli čovjeka svakog

voli čovjeka u čovjeku

Komentariši